Rezerwacja rzeki Pszczynka

REZERWACJE RZEKI PSZCZYNKA W ROKU 2024 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

W związku ze znaczną presją wędkarską na łowisku, aby umożliwić wędkowanie osobom nie uczestniczącym w zawodach, wprowadza się następujące zasady: 

1. Organizator zawodów w ramach upoważnienia ma prawo zająć długość linii brzegowej uzależnioną od ilości osób biorących udział w zawodach. Na każdego zawodnika przysługuje 10 m linii brzegowej oraz dodatkowo po 50 m przed pierwszym i za ostatnim zawodnikiem. Pozostałą część linii brzegowej należy udostępnić do wędkowania. 

2. Teren zawodów organizator jest zobowiązany oznakować. 

3. Wędkarze nie biorący udziału w zawodach chcąc dojść na stanowiska nie mogą wchodzić na stanowiska zawodników. Powinni wykorzystać przejście ,,za drzewami". 

Lista rezerwacji:  
09.03 Mikołów 
10.03 Będzin 
16.03 Lędziny 
17.03 Lędziny 
23.03 Zofiówka 
24.03 Pszczyna 
01.04 Okoń 
06.04 Okręg PZW Katowice 
07.04 Halemba i Borynia
13.04 Milmet 
14.04 Żory 
08.09 Jastrzębie Miasto 
13.10 Czechowice 
09.11 Okoń 
16.11 Ruda Śląska
17.11 Pszczyna 
24.11 Okoń 

Tel.: 500 192 162